Kedlens effekt i kW

kW

Husets forbrug (tilslutningseffekt):

kW

Akkumuleringstankens vandindhold:

liter

Delta T:
(forskellen på en kold og varm tank.)
Eks. varm tank = 90 °C
kold tank = 45 °C
giver en Delta T på 45 °C

°C